PENYATA KERAHSIAAN MAKLUMAT PERIBADI


CISTA komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi anda ketika anda mendaftar dan menggunakan Aplikasi ini. Data peribadi termasuk maklumat yang boleh dikaitkan atau ditujukan kepada individu tertentu seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, dokumen pengenalan diri dan status bankrap & jenayah.


Tertakluk pada ketetapan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, apa-apa data peribadi yang diberikan oleh Aplikasi hendaklah dilindungi mengikut Akta. Semua maklumat yang diberikan oleh Anda termasuk dokumen yang diberi seperti salinan Kad Pengenalan (Depan & Belakang) adalah digunakan bagi perkara berkaitan Pengurusan Pilihan Raya, seperti termaktub dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 (terutama untuk pengisian Borang A yang termaktub dalam Jadual Pertama), Peraturan-Peraturan Pilihanraya (Perjalanan Pilihan Raya) 1981.


Privasi Anda


Segala data dan maklumat yang anda berikan, adalah untuk perkara-perkara yang melibatkan Pilihan Raya dan analisis berkaitan kerja-kerja Pilihan Raya sahaja.

Data dan maklumat yang diberikan hanya diakses oleh CISTA, Pemegang Lesen CISTA, Pemberi Lesen CISTA, Individu-Individu yang diiktiraf CISTA untuk menguruskan Pilihan Raya, Suruhanjaya Pilihan Raya dan mana-mana pihak yang terlibat dalam Pilihan Raya, terutama bagi urusan Ejen Tempat Undi dan Ejen Kira Undi (PACA).

Anda berhak memadamkan Akaun Anda sekiranya tidak bersetuju dengan Polisi Kerahsiaan yang dinyatakan.


Pengakuan Anda


Dengan memberikan maklumat dan dokumen pengenalan Anda, Anda memberikan Kami untuk menyimpan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda di bawah Terma dan Syarat Aplikasi dan undang-undang berkaitan data perlindungan peribadi di Malaysia. Sekiranya Anda enggan untuk memberi pengakuan, anda mempunyai hak untuk tidak menggunakan Aplikasi dan memadamkan Akaun Anda.


Pindaan Dasar


Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini untuk Aplikasi ini. Semasa menyemak imbas melalui Aplikasi ini, anda akan diperhatikan dengan maklumat yang berkaitan dikumpul, cara bahawa maklumat yang digunakan bergantung kepada keadaan, dan bagaimana maklumat dikongsi dengan orang lain.

logo

Copyright © 2022 | CISTA

Hubungi kami: support@cista.community